Select Page

Nauči se ITALIJANSKO z GO! 2025

Impara l’ITALIANO con GO! 2025

Impara lo SLOVENO con GO! 2025

Nauči se SLOVENSKO z GO! 2025

Pridružite se nam pri jezikovnem, družabnem in pri medkulturnem doživetju prek jezika. GO Borderless!
Unitevi a noi in questa esperienza linguistica, sociale e interculturale. GO Borderless!

Učiteljica / Insegnante JELENA

ZAČETNI tečaj

Corso base

Začetni tečaj italijanščine je namenjen začetnikom, torej tistim, ki si želite stopiti na pot učenja uporabne italijanščine, in tistim, ki mogoče v večji meri že razumete jezik, a ga še ne zmorete aktivno uporabljati.

Il corso base di sloveno è rivolto sia ai principianti, cioè a coloro che desiderano intraprendere il percorso di apprendimento dello sloveno parlato nelle situazioni di tutti i giorni, sia a coloro che magari comprendono già abbastanza, ma non sono ancora in grado di utilizzarlo attivamente. 

NADALJEVALNI tečaj

Corso intermedio

Tečaj je namenjen vsem, ki ste z nami že usvojili nekatere temelje italijanščine na preteklih tečajih GO! 2025, in tistim, ki ste znanje pridobivali kje drugje in vam je jezik precej razumljiv, a niste še samozavestni pri njegovi aktivni rabi.

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno già imparato con noi alcune delle basi dell’italiano attraverso precedenti corsi GO! 2025, come per chi ha acquisito conoscenze altrove e la lingua gli è abbastanza comprensibile, ma non si sente ancora sicuro nell’usarla attivamente.

Velik uspeh naših virtualnih spletnih tečajev slovenščine in italijanščine GO! 2025 z učiteljico Jeleno (več kot 3.200 udeležencev v skupinah na Facebooku) nas je spodbudil k nadgradnji z interaktivno platformo in družabnimi jezikovnimi dogodki.

Platforma omogoča postavljanje vprašanj v živo, pregledovanje videolekcij in vaj, shranjevanje nalog in nadzor nad pregledom opravljenih učnih ur. Lekcije, ki se začenjajo novembra 2022, trajajo 35 minut na srečanje, udeleženci pa lekcije lahko spremljajo neposredno v živo ali pozneje.

Il grande successo dei nostri corsi virtuali di sloveno e italiano GO! 2025 con l’insegnante Jelena (in tutto siete stati più di 3200) ci hanno stimolato ad aggiornare e ampliare i nostri corsi con una piattaforma interattiva e una serie di incontri sociali linguistici. La piattaforma offrirà un quadro chiaro del susseguirsi dei contenuti delle lezioni e degli esercizi legati alle singole lezioni.

La piattaforma interattiva vi dà ora la possibilità di fare domande, salvare esercizi ed avere un’esperienza personalizzata delle lezioni e degli esercizi completati. Le lezioni che avranno inizio a novembre 2022 sul portale https://learn.go2025.eu/ avranno una durata di 35 minuti, la lezione potrà essere seguita sia dal vivo che in differita.

Jezikovna srečanja z Jeleno

Incontri linuistici con Jelena

Jezikovna srečanja potekajo enkrat mesečno na različnih lokacijah, ki jih skrivnostno razkrijemo teden pred dogodkom na naši platformi. Na jezikovnih srečanjih se tečajniki lahko sproščeno pogovarjajo z naravnimi govorci z druge strani meje ter spoznavajo kulturo in dediščino našega brezmejnega somestja.

Gli incontri linguistici si terrano una volta al mese in location diverse. Il posto »segreto« sarà svelato una settimana prima dell’evento. Gli incontri linguistici con madrelingua invece vi daranno l’opportunità di mettere in pratica il sapere acquisito durante i nostri incontri virtuali.

Urniki tečajev – Orario dei corsi

vsak ponedeljek – ogni lunedì:

Nauči se ITALIJANSKO z GO! 2025 – začetni 17.00 – 17.35
Nauči se ITALIJANSKO z GO! 2025 – nadaljevalni 17.45 – 18.20

Impara lo SLOVENO con GO! 2025 – corso base 18.30 – 19.05
Impara lo SLOVENO con GO 2025 – corso intermedio 19.15 – 19.50